Uttalelser fra Regionrådet i 2008

22.12.08  Høring - Røros sykehus 2010 - alternative driftsmodeller
Sendt St. Olavs Hospital


17.10.08  Fylkesplan for Hedmark 2009-2012 (2020) - endelige innspill
Sendt Hedmark fylkeskommune


01.10.08  Teater Innlandet - et gode for hele innlandet
Sendt Hedmark og Oppland fylkeskommune


01.10.08  Høringsuttalelse Evaluering av Regionalt miljøprogram i Hedmark
Sendt Fylkesmannen i Hedmark

10.09.08 
Forslag til strategisk utviklingsplan 2009-2012 for Sykehuset Innlandet HF
Sendt Sykehuset Innlandet HF

30.06.08  Fylkeskommunalt busselskap i Hedmark
Sendt Hedmark Fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune

01.06.08  Foreløpig innspill til rullering av Fylkesplan for Hedmark
Sendt Hedmark fylkeskommune

30.05.08  Ny ambulanseplan for Sykehuset Innlandet HF
Sendt Sykehuset Innlandet HF

22.04.08  Jordbruksforhandlingene 2008
Sendt Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og Finansminister Kristin Halvorsen

07.04.08  TINE`s strukturutredning for fettbehandling, tørking og konsentrat
Sendt Tine BA, Tine Meieri Øst og Landbruks og matdepartementet

14.03.08  Nasjonal Transportplan 2010-2019
Sendt Hedmark fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Sekretariatet for Nasjonal Transportplan, Fiskeri og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet

06.02.08  Forsvarsstudie 07 - uttalelse
Sendt Forsvarsdepartementet

06.02.08  Ny lov om dyrevelferd - høringsuttalelse
Sendt Landbruks og- matdepartementet