Tynset

Tynset kommunevåpen 64x78

Tynset er et regionsenter i Nord-Østerdal og rommer derfor mange funksjoner som betjener hele regionen. Landbruksnæringa er svært viktig i vår kommune, men handels– og servicenæringer har etter hvert blitt stadig viktigere. Vi har mye natur som både er variert og lett tilgjengelig for de fleste og vi er i den eksklusive klubben som fortsatt kan tilby stabil snøvinter.

Tynset har gode kommunale tjenester. Full barnehagedekning er noe vi tilbyr, skoletilbudet er meget bra, og innen omsorgssektoren tilbyr vi tjenester til mange brukere.

I tillegg til våre kommunale tjenester har Tynset flere andre offentlige institusjoner og virksomheter. En helt ny videregående skole og flere andre fylkeskommunale tilbud er lokalisert her. En høyskoleavdeling for Fjellregionen tilbyr desentralisert høyere utdanning. Nærhet til sykehuset er også viktig for oss som bor her.
I løpet av noen år vil vi få etablert Norsk Helsearkiv med opptil 60 statlige arbeidsplasser.

Sentrum er i stadig utvikling, både i forhold til nyetableringer innen service, men også når det gjelder bo-muligheter.

Det tilbys hus og tomter i og rundt sentrum, samt i bygdene og grendene.

Kulturtilbudet vårt er rikt og variert. Tynset kulturhus er et naturlig samlingspunkt med ulike aktiviteter, forestillinger, konserter, bibliotek og kinotilbud.

Idrettslagene rommer de fleste grener. Idrettsanlegg består av 3 haller, svømmehall, ski- og skiskytterstadion. Musikalsk kan man uttrykke seg i korps, kor og orkester.
Når en i tillegg kan benytte seg av naturen til friluftsliv, jakt og fiske, bør ikke fritiden bli kjedelig.

Tynset kommune leier ut en flott nyrestaurert seter i Magnilldalen / Busjødalen landskapsvernområde. Setra har gode tur- og fiskemuligheter.

Les mer på Tynset kommunes hjemmeside