Rendalen

Rendalen kommunevåpen 62x78_2
Rendalen kommune ligger i Hedmark fylke, ca 6 mil sør for Tynset, og har omlag 1900 innbyggere. Kommunen er kjent for Norges eneste innlandsfiskevær, Fiskevollen ved Sølensjøen, Bull-museet og sin storslåtte natur med rike muligheter for jakt og fiske.

Rendalen er den største kommunen i Sør-Norge med sine 3178 kvkm.

Rendalen har full barnehagedekning, og god tilgang på ledige boliger.  Kommunen har flere sentrumsnære boliger til utleie, og det er mange byggeklare tomter.  Enkelte tomter er til og med gratis, og det er også mulighet for å skaffe seg ekstra stor tomt i Rendalen.

Rendalen er tradisjonelt en skogkommune. I dag er jordbruk, reiseliv og noe industri viktige næringsveier.  Mange rendøler pendler til Tynset eller Koppang.
Bull-museet er kommunens kultursenter, med mange arrangement gjennom året.

Les mer om Rendalen på kommunens egne hjemmesider