Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen i 2009

 

20.11.09  Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2010/2011
Sendt Hedmark fylkeskommune

12.10.09  Regionalt utviklingsprogram 2010-2013 - innspill
Sendt Hedmark fylkeskommune

08.10.09  Handlingsprogram for fylkesveger 2010-2013 - høringsuttalelse
Sendt Hedmark fylkeskommune

23.06.09  Regionalplan for framtidas flerkulturelle Hedmark
Sendt Hedmark fylkeskommune

18.06.09  Jernbaneverkets handlingsprogram
Sendt Sør-Trøndelag fylkeskommune og Jernbaneverket

17.06.09  Jernbaneverkets handlingsprogram
Sendt Hedmark fylkeskommune

12.06.09  Museene i Fjellregionen i et regionalt utviklingsperspektiv
Sendt Kultur- og kirkedepartementet v/Trond Giske og Kommunal- og regionaldepartementet v/Magnhild M. Kleppa

29.05.09  Tilbudsstrukturen for videregående opplæring 2010-2013 - innspill
Sendt Hedmark fylkeskommune

28.05.09  Østerdalsekspressen
Sendt Hedmark fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Østerdal Billag/Gauldal Billag AS

30.04.09  Høringsuttalelse "Norsk Fjellpolitikk"
Sendt Fjellregionsamarbeidet v/sekretarietet, Hedmark fylkeskommune

10.03.09  Avkorting av erstatningsoppgjøret for rovviltskader
Sendt Miljøverndepartementet v/Heidi Sørensen og Fylkesmannen i Hedmark

25.02.09  Agronomutdanning for voksne ved Storsteigen vgs - uttalelse
Sendt Hedmark fylkeskommune

25.02.09  Østerdalsekspressen
Sendt Hedmark fylkskommune

25.02.09  Flytilbud
Sendt Hedmark fylkeskommune

16.01.09  Erstatningsoppgjør for rovviltskader 
Sendt Hedmark fylkeskommune, Miljøverndepartementet og Rovviltnemda i Hedmark

 

09.01.09  Stopp volden og krigen i Gaza
Sendt Statsministerens kontor, Stortinget

07.01.09  Høring - Plan for fysisk aktivitet 2009 - 2012  
Sendt Hedmark fylkeskommune, kultur og kompetanse