Uttalelser fra Regionrådet i 2011

24.06.2011  Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark (2012 - 2017) - innspill
Sendt Hedmark fylkeskommune

11.05.2011  Vegnettsplan - kriterier for klassifisering - innspill
Sendt Statens vegvesen, Region Øst

02.05.2011  Samarbeidsprogram for Hedmark 2010 -2011(13) - innspill hovedrullering
Sendt Hedmark fylkeskommune

08.02.2011  Innspill til nye vedtekter for Fjellregionsamarbeidet
Sendt Fjellregionsamarbeidet