Holtålen

Holtalen_komm_beskjært2_2
Holtålen kommune ligger i Trøndelag fylke, ca 3 mil nord for Røros, og har om lag 2000 innbyggere. Kommunen er kjent for sine mange kulturminner, sin gruvehistorie og for de spesielle lysfenomenene i Hessdalen.
Holtålen kommune omfatter 1208 km².
Ålen er kommunesenteret hvor kommuneadministrasjonen bl.a. har kontorer.
 
Holtålen har et blandet næringsliv, med hovedvekt på jordbruk og service. Kommunen har generasjoners industrierfaring med bl.a. gruvevirksomhet tilbake til 1600-tallet. Den siste gruven ble lagt ned i 1986. For øvrig har kommunen tekstilindustri, metallindustri og trevarefabrikker. Ca 25% av arbeidsstokken pendler ut av kommunen. Totalt finnes ca. 40 større og mindre firma innen håndverk, service og industri innenfor kommunens grenser.
I kommunen er det to banker og flere andre servicevirksomheter som yter tjenester til lokalsamfunnet.
Holtålen har gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.Ca. 670 km² av arealet er statsallmenning som gir lokalbefolkningen rikelige muligheter til små-  og storviltjakt samt fiske. Gaula er en av de elvene i Norge der det tas mest laks. Ca. halvparten av elva gjennom Holtålen er lakseførende.
Kommunikasjonsmessig ligger kommunen sentralt til med FV30 og jernbanen som gjennomfartsårer. Det er flyplass på Røros - 35 km fra kommunesenteret.