Skip Navigation LinksDu er her - Forside
fritid foto terje rakke_2

Arrangementskalender

Arrangementskalender

Over 3000 venner

  www.facebook.com/fjellregionen?fref=ts

Aktivitetsplan for næringslivet

  fjellforum.org/aktivitetsplan

Fjellregionens visuelle profil

                                            

Velkommen til Fjellregionen!

Hjertelig velkommen til Fjellregionen.  Her skal du finne nyttig informasjon enten du lurer på om du skal flytte hit, vil besøke oss, bor her eller er interessert i å finne ut noe mer om alt vi har å by på.

I regionen finner du verdensarvstedet Røros, handelssenteret Tynset, Aukrusts Alvdal, Holtålen, Tolga, Os, Folldal og Rendalen. Små og store bygder med mange hemmeligheter, som sammen gjør dette til et godt sted å bo og leve. 
Fjellregionen har en felles historie bygd på sterke tradisjoner i gruvedrift og landbruk, og er i dag et moderne samfunn med variert næringsliv og spennende kultur - en region formet av fjellene!

I dag er vi 23.000 innbyggere i Fjellregionen - og vi vil gjerne bli flere. Kommunene samarbeider for å klare dette gjennom Regionrådet for Fjellregionen, som også drifter denne nettsiden.  

Innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Den 25.11.2019 ble det sendt innspill til Fylkesutvalget og Fylkestinget i Innlandet fylkeskommune

  •  Nei til nedleggelse av spisset toppidrett ved Nord-Østerdal videregående skole

Leses her 

Ny leder og nestleder i Regionrådet for Fjellregionen

På Regionrådets møte 20. november ble Runa Finborud, ordfører i Os kommune valgt til leder og Kristin Langtjernet, ordfører i Folldal kommune valgt til nestleder i Regionrådet for Fjellregionen for perioden 2019 - 2023.

Vi gratulerer og ønsker de lykke til !

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 6. november 2019 følgende høringsuttalelser som er av stor betydning for innbyggerne i Fjellregionen 

  • Fritt skolevalg - høring om endinger i forskrift til opplæringsloven kapittel 6
  • Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerskapsloven)
  • Endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommune

Uttalelsene leses her

Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen har gitt uttalelse til

  • Tilpasninger i kapitalkravene for banker - høring 

Leses her

Høringer fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 16. september 2019

  • Høring rovviltforvaltning
  • Høring Markussenutvalget - Lærekraftig utvikling Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Leses her

Ønsker bedre dialog om videregående skoler

Regionrådet for Fjellregionen ønsker en bedre dialog om tilbudet ved de tre videregående skolene i regionen, og anmoder skoleeierne om at man sammen tar et initiativ for å få til dette gjennom et større møte med offentlige virksomheter og næringslivet . Dette er noe av budskapet i en høringsuttalelse om  tilbudsstrukturen i Innlandet fylkeskommune, der det ikke legges opp til endringer ved Nord-Østerdal videregående skole eller Storsteigen videregående skole. Regionrådet er opptatt av at det er viktig å se tilbudene ved disse skolene i sammenheng med tilbudet ved Røros videregående skole. Høringsuttalelsen kan leses her

Gods på bane kan dobles - med elektrifisering

Statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet har i formiddag fått overlevert en rapport fra lederen i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Arnfinn Nergård, om potensialet for økt godsmengde på bane mellom nord og sør. Rapporten viser blant annet at mengden kan dobles og hindre 110.000 trailere i året på veier som riksvei 3. Flere tiltak, som elektrifisering av Røros- og Solørbanen, må til for at dette skal kunne realiseres. Rapporten viser at potensialet forsvarer en investering på om lag 30 milliarder kroner. Rapporten kan leses her

Høring fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 5. juni 2019

  • Partnerskapsavtale Innlandet fylkeskommune og kommunene - høring

Leses her
 

Innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 8. mai 2019

  • Innspill til Struktur for domstolene

Leses her 

Høring og innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 1. april 2019

  • Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen - høring 
  • Innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033 - utfordringer 

Leses her