Skip Navigation LinksDu er her - Forside
Foto Per Roger Bekken

Arrangementskalender

Arrangementskalender

Over 2600 venner

  www.facebook.com/fjellregionen?fref=ts

Aktivitetsplan for næringslivet

  fjellforum.org/aktivitetsplan

Fjellregionens visuelle profil

                                  

Velkommen til Fjellregionen!

Hjertelig velkommen til Fjellregionen.  Her skal du finne nyttig informasjon enten du lurer på om du skal flytte hit, vil besøke oss, bor her eller er interessert i å finne ut noe mer om alt vi har å by på.

I regionen finner du verdensarvstedet Røros, handelssenteret Tynset, Aukrusts Alvdal, Holtålen, Tolga, Os, Folldal og Rendalen. Små og store bygder med mange hemmeligheter, som sammen gjør dette til et godt sted å bo og leve. 
Fjellregionen har en felles historie bygd på sterke tradisjoner i gruvedrift og landbruk, og er i dag et moderne samfunn med variert næringsliv og spennende kultur - en region formet av fjellene!

I dag er vi 23.000 innbyggere i Fjellregionen - og vi vil gjerne bli flere. Kommunene samarbeider for å klare dette gjennom Regionrådet for Fjellregionen, som også drifter denne nettsiden.  

Studietilbud 2017 på Tynset og Røros

Mange muligheter for både grunnutdanninger, påbygging og videreutdanninger.
Husk søknadsfrist 15.april !
Studier 2017 
  

Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum

Prosjektet startet med en hytteundersøkelse i alle kommuner høsten 2015. Det har blitt utarbeidet en Miniveileder, og det er laget noen anbefalinger for kommunene på aktuelle temaer for å bli en attraktiv hyttekommune:

Miniveileder for næringsvennlig hyttebygging i Fjellregionen

Attraktiv hyttekommune - noen anbefalinger for kommunene i Fjellregionen

Les mer om prosjektet her

"Små bruk med lite investeringsrom"

Regionrådet i Fjellregionen har bedt Vekstra Nord-Østerdalen om å regne ut inntektsutviklingen for små og store mjølkebruk i Fjellregionen i årene 2013 – 2016 for å få dokumentert utviklingen i denne meget viktige næringen for  regionen vår. Regionrådsleder Ragnhild Aashaug har sendt materialet over til Stortinget og skriver blant annet følgende: «Hovedfunnet fra utregningen er at det ordinære resultatet viser en tilnærmet stillstand på de mindre brukene fordi kostnadene øker mer enn inntektsutviklingen og at det er store forskjeller i arbeidsfortjenesten pr årsverk. Det medfører at brukene på 100 tonn ikke har rom for å investere. De sliter driftsapparatet ned.» Statistikker og kommentarer som er sendt Stortinget v/Næringskomiteen, kan leses på neste side.

Forebygging og håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen

Omlag 200.000 oppgir at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen. Benytt muligheten til å ta dette kurset lokalt 4. april - 2017. 
Fra 01.01.2017 ble dette temaet innlemmet i arbeidsmiljøloven, og det er pålagt arbeidsgiver å gi opplæring i dette.

For mer info og påmelding SystematiskForebygging2017 redigert 

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har vedtatt uttalelse til:

 • Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018.2021
 • Handlingsprogram for fylkesveger i Hedmark 2018-2021
 • Skole- og tilbudsstrukturen i Hedmark

Uttalelsene leses her

Høyere utdanningstilbud høsten 2017 - Tynset

Følgende studietilbud er avklart og starter opp fra høsten ved Tynset Studie- og høgskolesenter. Nye tilbud legges ut fortløpendel - følg med!
Velkommen som student.
Studietilbud høst 2017

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har i sitt møte 4. januar 2017 vedtatt høringsuttalelse til:

 • Bioøkonomistrategi for Innlandet
 • Geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt

Uttalelsene leses her

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har i sitt møte 2. november 2016 vedtatt høringsuttalelser til:

 • Tilbudsstrukturen for videregående opplæring
 • Regionreformen
 • Politireformen

Høring Strategisk plan for regionrådet

Forslag til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021 med Handlingsplan 2017-2018 er etter behandling i arbeidsutvalget 26. september nå sendt på høring. Alle er hjertelig velkommen til å avgi høringsuttalelser innen 1. februar. Planen skal endelig behandles i regionrådet på vårmøte. Høringsbrev leses her og forslag til planer leses her.

Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har vedtatt, Høring skole- og tilbudsstruktur videregående skoler: "Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen krever at det legges til grunn for det videre arbeidet med skole- og tilbudsstrukturen i Hedmark at Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen videregående skole består. Det bes om at Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune samarbeider tett om å gi ungdommen i Fjellregionen et bredest mulig tilbud med samordning av tilbudene ved NØVGS og Røros VGS.  Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen". Uttalelsen med saksutredning leses her