Skip Navigation LinksDu er her - Forside
Foto Per Roger Bekken

Arrangementskalender

Arrangementskalender

Over 3000 venner

  www.facebook.com/fjellregionen?fref=ts

Aktivitetsplan for næringslivet

  fjellforum.org/aktivitetsplan

Fjellregionens visuelle profil

                                            

Velkommen til Fjellregionen!

Hjertelig velkommen til Fjellregionen.  Her skal du finne nyttig informasjon enten du lurer på om du skal flytte hit, vil besøke oss, bor her eller er interessert i å finne ut noe mer om alt vi har å by på.

I regionen finner du verdensarvstedet Røros, handelssenteret Tynset, Aukrusts Alvdal, Holtålen, Tolga, Os, Folldal og Rendalen. Små og store bygder med mange hemmeligheter, som sammen gjør dette til et godt sted å bo og leve. 
Fjellregionen har en felles historie bygd på sterke tradisjoner i gruvedrift og landbruk, og er i dag et moderne samfunn med variert næringsliv og spennende kultur - en region formet av fjellene!

I dag er vi 23.000 innbyggere i Fjellregionen - og vi vil gjerne bli flere. Kommunene samarbeider for å klare dette gjennom Regionrådet for Fjellregionen, som også drifter denne nettsiden.  

Informasjonsmøte Arkivutdanning Tynset og Røros

20171214_193345

14. desember ble det avholdt informasjonsmøte om arkivutdanning. Møtene ble kjørt parallellt på Tynset og Røros og med proffessor Svein Carstens som deltok på videokonferanse. 
Les mer om utdanningen innen Arkiv- og samlingsforvaltning 

Kurs: Juridiske rammer for personalledelse

Gjennom vårt kurskonsept - Klimavennlig kompetanse tilbyr vi

3 dagers kurs ved Tynset Studie- og høgskolesenter til totalt kr 4600,-  og i tillegg slipper en reise og opphold.  Datoer: 25. jan., 22. feb. og 22. mars   

Det samme kurset tilbys i Oslo til kr 24.000,- + mva !!

Les mer og meld deg på - her bør det bli fullt hus.  

Juridiske rammer for personalledelse

Innspill til rutetilbud på Rørosbanen ved konkurranseutsetting

"Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til at det er et uttalt mål fra regjeringen at konkurranseutsettingen av passasjertrafikken blant annet på Rørosbanen skal gi «et enda bedre togtilbud». For Rørosbanens del bør dette bety følgende:
- Bedre togtilbud mellom Røros og Trondheim som gjør det mulig med dagsturer begge veier
Hullet i to-timers frekvensen mellom Røros og Hamar tettes
Flere gjennomgående tog mellom Hamar og Trondheim
- "Fjellregionens innbyggere gis muligheter for å benytte toget i begge retninger både på morgen- og kveldstid"

Vedtatt i arbeidsutvalget 06.12.2017, sak 53/2017, innspillet kan leses her

Ny leder og nestleder i Regionrådet for Fjellregionen

I Regionrådets møte 22. november 2017 ble Merete Myhre Moen, ordfører i Tynset valgt til ny leder, med Hans Vintervold, ordfører i Røros som nestleder.  De tar over etter Ragnhild Aashaug, ordfører i Tolga og Jan Håvard Refsethås, ordfører i Holtålen.

Vel gjennomført Motivasjonsseminar for kvinner med innvandrerbakgrunn

Ble avholdt i Tynset kulturhus 14. september 2017.  En flott dag med imponerende damer! 

Referat fra seminaret leses her 

Se bilder fra seminaret på neste side.

Høstens kurstilbud

Gjenomm vårt nettverk av studiesentre i hele landet tilbys kortreist og klimavennlig kurs og kompetanseheving. Dette er effektivt for alle parter - tid, penger og miljø spares!    

Orienter deg og meld deg på de enkelte kurs ved å følge linken. 
Velkommen ! 

Invitasjon til høring - "Næringsarbeidet i Fjellregionen"

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen inviterer til å komme med høringsuttalelser om næringsarbeidet i Fjellregionen i framtiden. Fristen for å komme med innspill er satt til 1. oktober. Invitasjonen kan du lese her. Rapporter:

"Næringsarbeid i Fjellregionen - egenevaluering"

"Organisering av kommunenes næringsarbeid i Fjellregionen"

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

- Tynset må bestå med lokal ledelse.

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen vil understreke at den framtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet HF må innebære at divisjonen på Tynset består som et lokalsykehus med akuttfunksjon både innen kirurgi og indremedisin med lokal ledelse, heter det i en vedtatt høringsuttalelse. Forslaget om en hovedsykehusmodell støttes, men det heter at det er nødvendig med ytterligere avklaringer før det kan tas stilling til hvilken modell dette skal være. I en annen uttalelse sier arbeidsutvalget at  Kongsvinger sykehus må beholde sin tilhørighet til dette foretaket. Begge hæringsuttalsene kan leses her

Gladnyhet - skynd deg å søke før det er for seint!

1126 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiesenteret
1132 Påbygging i regnskap og revisjon Studiesenteret

1133 Påbygging i økonomi og administrasjon Studiesenteret  

Følg linken og søk så fort som overhodet mulig - de stenges for søking når det er fullt! 

Vi har mange søkere på Tynset og Røros allerede, men har plass og behov for flere med denne kompetansen.   

Lykke til og velkommen som student!  

Uttalelse

Regionrådet for Fjellregionen, Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og Lufthavnrådet Røros sendte 23.04.2017 høringsinnspill til Stortingsmelding 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, til Stortinget ved v/Transport og kommunikasjonskomiteen. 
Uttalelsen kan leses her