Skip Navigation LinksDu er her - Forside
Foto Per Roger Bekken

Arrangementskalender

Arrangementskalender

Over 3000 venner

  www.facebook.com/fjellregionen?fref=ts

Aktivitetsplan for næringslivet

  fjellforum.org/aktivitetsplan

Fjellregionens visuelle profil

                                            

Velkommen til Fjellregionen!

Hjertelig velkommen til Fjellregionen.  Her skal du finne nyttig informasjon enten du lurer på om du skal flytte hit, vil besøke oss, bor her eller er interessert i å finne ut noe mer om alt vi har å by på.

I regionen finner du verdensarvstedet Røros, handelssenteret Tynset, Aukrusts Alvdal, Holtålen, Tolga, Os, Folldal og Rendalen. Små og store bygder med mange hemmeligheter, som sammen gjør dette til et godt sted å bo og leve. 
Fjellregionen har en felles historie bygd på sterke tradisjoner i gruvedrift og landbruk, og er i dag et moderne samfunn med variert næringsliv og spennende kultur - en region formet av fjellene!

I dag er vi 23.000 innbyggere i Fjellregionen - og vi vil gjerne bli flere. Kommunene samarbeider for å klare dette gjennom Regionrådet for Fjellregionen, som også drifter denne nettsiden.  

Vel gjennomført Motivasjonsseminar for kvinner med innvandrerbakgrunn

Ble avholdt i Tynset kulturhus 14. september 2017.  En flott dag med imponerende damer! 

Referat fra seminaret leses her 

Se bilder fra seminaret på neste side.

Høstens kurstilbud

Gjenomm vårt nettverk av studiesentre i hele landet tilbys kortreist og klimavennlig kurs og kompetanseheving. Dette er effektivt for alle parter - tid, penger og miljø spares!    

Orienter deg og meld deg på de enkelte kurs ved å følge linken. 
Velkommen ! 

Invitasjon til høring - "Næringsarbeidet i Fjellregionen"

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen inviterer til å komme med høringsuttalelser om næringsarbeidet i Fjellregionen i framtiden. Fristen for å komme med innspill er satt til 1. oktober. Invitasjonen kan du lese her. Rapporter:

"Næringsarbeid i Fjellregionen - egenevaluering"

"Organisering av kommunenes næringsarbeid i Fjellregionen"

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

- Tynset må bestå med lokal ledelse.

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen vil understreke at den framtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet HF må innebære at divisjonen på Tynset består som et lokalsykehus med akuttfunksjon både innen kirurgi og indremedisin med lokal ledelse, heter det i en vedtatt høringsuttalelse. Forslaget om en hovedsykehusmodell støttes, men det heter at det er nødvendig med ytterligere avklaringer før det kan tas stilling til hvilken modell dette skal være. I en annen uttalelse sier arbeidsutvalget at  Kongsvinger sykehus må beholde sin tilhørighet til dette foretaket. Begge hæringsuttalsene kan leses her

Gladnyhet - skynd deg å søke før det er for seint!

1126 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiesenteret
1132 Påbygging i regnskap og revisjon Studiesenteret

1133 Påbygging i økonomi og administrasjon Studiesenteret  

Følg linken og søk så fort som overhodet mulig - de stenges for søking når det er fullt! 

Vi har mange søkere på Tynset og Røros allerede, men har plass og behov for flere med denne kompetansen.   

Lykke til og velkommen som student!  

Uttalelse

Regionrådet for Fjellregionen, Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og Lufthavnrådet Røros sendte 23.04.2017 høringsinnspill til Stortingsmelding 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, til Stortinget ved v/Transport og kommunikasjonskomiteen. 
Uttalelsen kan leses her

Studietilbud 2017 på Tynset og Røros

Mange muligheter for både grunnutdanninger, påbygging og videreutdanninger.
Husk søknadsfrist 15.april !
Studier 2017 
  

Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum

Prosjektet startet med en hytteundersøkelse i alle kommuner høsten 2015. Det har blitt utarbeidet en Miniveileder, og det er laget noen anbefalinger for kommunene på aktuelle temaer for å bli en attraktiv hyttekommune:

Miniveileder for næringsvennlig hyttebygging i Fjellregionen

Attraktiv hyttekommune - noen anbefalinger for kommunene i Fjellregionen

Les mer om prosjektet her

"Små bruk med lite investeringsrom"

Regionrådet i Fjellregionen har bedt Vekstra Nord-Østerdalen om å regne ut inntektsutviklingen for små og store mjølkebruk i Fjellregionen i årene 2013 – 2016 for å få dokumentert utviklingen i denne meget viktige næringen for  regionen vår. Regionrådsleder Ragnhild Aashaug har sendt materialet over til Stortinget og skriver blant annet følgende: «Hovedfunnet fra utregningen er at det ordinære resultatet viser en tilnærmet stillstand på de mindre brukene fordi kostnadene øker mer enn inntektsutviklingen og at det er store forskjeller i arbeidsfortjenesten pr årsverk. Det medfører at brukene på 100 tonn ikke har rom for å investere. De sliter driftsapparatet ned.» Statistikker og kommentarer som er sendt Stortinget v/Næringskomiteen, kan leses på neste side.

Forebygging og håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen

Omlag 200.000 oppgir at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen. Benytt muligheten til å ta dette kurset lokalt 4. april - 2017. 
Fra 01.01.2017 ble dette temaet innlemmet i arbeidsmiljøloven, og det er pålagt arbeidsgiver å gi opplæring i dette.

For mer info og påmelding SystematiskForebygging2017 redigert