Skip Navigation LinksDu er her - Utdanning - Grunnskoler
tynset ungdomsskole2_2

Grunnskolene våre

Grunnskolene våre er relativt små med godt og trygt læringsmiljø. Flere av skolene driver utviklingsarbeid som har fått nasjonal oppmerksomhet. Regionen har gode tradisjoner for å satse på utdanning, og mange skoler kan vise til gode resultater.

Regionen kan vise til svært gode skoleresultater

Grunnskoleresultatene i Hedmark toppes av småkommunene i Nord-Østerdal, som over en 5-årsperiode ligger godt over både Hamar og landsgjennomsnittet. For Alvdal, Tolga og Tynsets del også over både Oslo og Akershus.