Skip Navigation LinksDu er her - Utdanning - Skapende ungdom SUM

Skapende ungdomsmesse - SUM

Skapende ungdomsmesse - SUM er viktig for Regionrådet. Messa arrangeres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Hedmark. Hedmark fylkeskommune er en viktig medarrangør. SUM har vært arrangert i ti år. Messa er en arena for elev- og ungdomsbedrifter, samt lokalt næringsliv. De siste årene har mellom 40-50 elev- og ungdomsbedrifter deltatt. Arbeid med entreprenørskap i skolen legger grunnlaget for framtidas gründere, og er med på å motivere ungdommen til å starte sin egen bedrift i framtida. Dette er næringsutvikling i et langsiktig perspektiv!

Skapende ungdomsmesse

Skapende Ungdomsmesse (SUM) er en årlig messe som alternerer mellom Tynset og Røros. Her stiller Fjellregionens ungdoms- og elevbedrifter sammen med næringsliv og offentlig sektor. Kombinasjonen av ungt og etablert næringsliv, gjør messa unik i sitt slag i Norge. SUM syder av ung skaperkraft og gammel erfaring og er derfor en smeltedigel hvor alt kan skje! Skapende Ungdomsmesse har en egen nettside med oppdatert informasjon.

Entreprenørskap i skole og næringsliv - SUM messa

Prosjektet har pågått siden 2003, og har følgende målsetning:

Arrangere årlig messe for elev-/ungdomsbedrifter og næringslivet - SUM messa.

Videreutvikle samarbeid mellom skole og næringsliv.

Skolene skal bli enda bedre til å innfri sentrale målsetninger i læreplanene og framstå som gode og spennende skoler for ungdom i fjellregionen.

Lokalt nærings- og arbeidsliv skal rekruttere framtidig arbeidskraft og framstå som attraktive arbeidsplasser for dagens elever.

Få unge folk til å bosette seg i regionen.På lang sikt øke andelen ungdommer som senere velger å starte egen virksomhet, eller på annen måte bidrar til nyskaping.