Skip Navigation LinksDu er her - Regionrådet - Sammensetning

Politisk organ

Regionrådet for Fjellregionen er et politisk organ. I rådet sitter ordførerne i de seks kommunene som er med i samarbeidet, alle varaordførerne, en representant for opposisjonen og administrasjonssjefene (uten stemmerett) i alle kommunene. Hedmark fylkeskommune er representert i rådet med fulle rettigheter og Trøndelag fylkeskommune har observatør-status. Rådet møtes to ganger i året. 
 
Den daglige driften ledes av et arbeidsutvalg, som møtes månedlig. I arbeidsutvalget sitter ordførerne i de seks kommunene og fylkesrådet i Hedmark. Lederen for rådmannsforum for de samme kommunene og fylkesordføreren i Trøndelag har observatør-status. Regionrådet har et sekreteriat med kontorer i Kompetansesenteret Aumliveien på Tynset.

Sammensetning 2019 - 2023

ARBEIDSUTVALGET:
Ordfører Runa Finborud, Os, leder
Ordfører Kristin Langtjernet, Folldal, nestleder
Ordfører Mona Murud, Alvdal
Ordfører Linda Døsen, Rendalen
Ordfører Bjørnar Tollan Jordet, Tolga
Ordfører Merete Myhre Moen, Tynset 
Leder Ungdomsrådet for Fjellregionen, Hedda Johansen
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune

Observatører:
Fylkesordfører Tore Sandvik, Trøndelag fylkeskommune
Administrasjonskontakt Gleny Foslie, Trøndelag fylkeskommune
Representant for opposisjonen, Kari Bjørkhaug, Trøndelag fylkeskommune
Representant for opposisjonen, Ingvill Dalseg, Trøndelag fylkeskommune
Administrasjonssjef Anne Lise Trøen, Rendalen, representant for administrasjonssjefene i kommunene

REGIONRÅDET:

Alvdal kommune 

Mona Murud, ordfører

Leif Estenson Langodden, varaordfører

Johnny Hagen, midlertidig representant for opposisjonen

Per Arne Aaen, konstituert administrasjonssjef uten stemmerett

Folldal kommune
Kristin Langtjernet, ordfører og Regionrådets/arbeidsutvalgets nestleder
Egil Eide, varaordfører
Ronny Larsen Bekken, representant for opposisjonen

Torill Tjeldnes, administrasjonssjef uten stemmerett


Os kommune
Runa Finborud, ordfører og Regionrådets/arbeidsutvalgets leder
Per Ousten, varaordfører
Arne Horten, representant for opposisjonen
Arne Svendsen, administrasjonssjef uten stemmerett

Rendalen kommune
Linda Døsen, ordfører
Hennig Dalbakk, varaordfører
Hanne Didriksen, representant for opposisjonen
Anne Lise Trøen, administrasjonssjef uten stemmerett

Tolga kommune
Bjørnar Tollan Jordet, ordfører
Knut Sagbakken, varaordfører
Leif Vingelen, representant for opposisjonen
Siv Stuedal Sjøvold, administrasjonssjef uten stemmerett

Tynset kommune
Merete Myhre Moen, ordfører
Tone Hagen, varaordfører
Sindre Sørhus, representant for opposisjonen
Erling Straalberg, administrasjonssjef uten stemmerett

Ungdomsrådet for Fjellregionen
Hedda Johansen, leder

Hedmark fylkeskommune
Fylkesrådet
Fylkesrådet Heidi Lundstedt, reprepresentant for opposisjonen
Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg, administrasjonssjef uten stemmerett

Trøndelag fylkeskommune - observatører
Fylkesordfører Tore Sandvik
Administrasjonskontakt Gleny Foslie 
Karin Bjørkhaug, repr. for opposisjonen
Ingvill Dalseg, repr. for opposisjonen