Skip Navigation LinksDu er her - Regionrådet - Sammensetning

Politisk organ

Regionrådet for Fjellregionen er et politisk organ. I rådet sitter ordførerne i de åtte kommunene som er med i samarbeidet, alle varaordførerne, en representant for opposisjonen og administrasjonssjefene (uten stemmerett) i alle kommunene. Hedmark fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune er representert i rådet med fulle rettigheter. Rådet møtes to ganger i året. 
 
Den daglige driften ledes av et arbeidsutvalg, som møtes månedlig. I arbeidsutvalget sitter ordførerne i de åtte kommunene og fylkesrådet i Hedmark. Lederen for rådmannsforum for de samme kommunene og fylkesordføreren i Trøndelag har observatør-status. Regionrådet har et sekreteriat med kontorer i Kompetansesenteret Aumliveien på Tynset.

Sammensetning 2015 - 2019

ARBEIDSUTVALGET:
Ordfører Merete Myhre Moen, Tynset, leder
Ordfører Hans Vintervold, nestleder
Ordfører Johnny Hagen, Alvdal
Ordfører Hilde Frankmo Tveråen, Folldal
Ordfører Jan Håvard Refsethås, Holtålen
Ordfører Runa Finborud, Os
Ordfører Norvald Illevold, Rendalen
Ordfører Ragnhild Aashaug, Tolga
Leder Ungdomsrådet for Fjellregionen, Hedda Johansen
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune

Observatører:
Fylkesordfører Tore Sandvik, Trøndelag fylkeskommune
Administrasjonskontakt Gleny Foslie, Trøndelag fylkeskommune
Representant for opposisjonen, Kari Bjørkhaug, Trøndelag fylkeskommune
Representant for opposisjonen, Ingvill Dalseg, Trøndelag fylkeskommune
Administrasjonssjef Anne Lise Trøen, Rendalen, representant for administrasjonssjefene i kommunene

REGIONRÅDET:

Alvdal kommune 

Johnny Hagen, ordfører

Mona Murud, varaordfører

Liv Gjermundshaug Thoresen, representant for opposisjonen

Erling Straalberg, administrasjonssjef uten stemmerett

Folldal kommune
Hilde Frankmo Tveråen, ordfører
Brit Kværness, varaordfører
Egil Eide, representant for opposisjonen

Torill Tjeldnes, administrasjonssjef uten stemmerett


Holtålen kommune 

Jan Håvard Refsethås, ordfører

Bjørg Helene Skjerdingstad, settevaraordfører

Tore Børresen, representant for opposisjonen

Marius Jermstad, administrasjonssjef uten stemmerett


Os kommune
Runa Finborud, ordfører
Per Ousten, varaordfører
Arne Grue, representant for opposisjonen
Arne Svendsen, administrasjonssjef uten stemmerett

Rendalen kommune
Norvald Illevold, ordfører
Svein Kjetil Bjørnseth, varaordfører
Roar Stormoen, representant for opposisjonen
Anne Lise Trøen, administrasjonssjef uten stemmerett

Røros kommune
Hans Vintervold, ordfører og Regionrådets/arbeisutvalgets nestleder
Bjørn Einar Salvesen, varaordfører
Mona Waldahl Slettum, representant for opposisjonen
Kjersti Forbord Jensås, administrasjonssjef uten stemmerett

Tolga kommune
Ragnhild Aashaug, ordfører
Leif Vingelsen, varaordfører
Bjørnar Tollan Jordet, representant for opposisjonen
Siv Stuedal Sjøvold, administrasjonssjef uten stemmerett

Tynset kommune
Merete Myhre Moen, ordfører og Regionrådets/arbeidsutvalgets leder
Tone Hagen, varaordfører
Nils H. Øian, representant for opposisjonen
Morten Often, konstituert administrasjonssjef uten stemmerett

Ungdomsrådet for Fjellregionen
Hedda Johansen, leder

Hedmark fylkeskommune
Fylkesrådet
Fylkesrådet Heidi Lundstedt, reprepresentant for opposisjonen
Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg, administrasjonssjef uten stemmerett

Trøndelag fylkeskommune - observatører
Fylkesordfører Tore Sandvik
Administrasjonskontakt Gleny Foslie 
Karin Bjørkhaug, repr. for opposisjonen
Ingvill Dalseg, repr. for opposisjonen