Skip Navigation LinksDu er her - Regionrådet - Møteplaner

Møteplaner

Regionrådet for Fjellregionen er organisert slik at det er arbeidsutvalget som har ansvar for den løpende driften. AU består av alle de åtte ordførerne i regionen, en representant for rådmennene samt Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner.

Arbeidsutvalget møtes i prinsippet den første onsdagen i hver måned, og så langt det er mulig forsøker administrasjonen å legge andre møter og samlinger i regionen også til onsdager.

Møteplan 2019

Møteplan 2018

Møteplan 2017

Møteplan 2016