Skip Navigation LinksDu er her - Regionrådet - Utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid

Regionrådet for Fjellregionen driver sitt arbeid med utgangspunkt i vedtektene og Strategisk plan for Fjellregionen, der det er prioritert seks innsatsområder:

  • Næringsutvikling
  • Rekruttering
  • Kompetanseutvikling
  • Kultur og Idrett
  • Infrastruktur
  • Helse

I tillegg prioriteres tre satsingsområder:  

  • Samarbeid
  • Miljø og energi 
  • Interkommunale ordninger


Prosjekter

Det pågår et kontinuerlig arbeid både politisk og på administrativt nivå i forhold til alle innsatsområdene, og Regionrådet har en rekke samarbeidspartnere. Mye av arbeidet skjer gjennom prosjektarbeid. Til venstre kan du se en oversikt over og finne mer informasjon om prosjekter Regionrådet er involvert i. Prosjekter med egne hjemmesider finner du blant lenkene til høyre.