Uttalelser fra Regionrådet i 2014

11.12.2014: Kontorstruktur i Skatteetaten - uttalelse
sendt Finansdepartementet og Skattedirektoratet

03.12.2014: Innspill til faggrunnlag for bestandsmål for ulv og ulvesona
sendt Klima og miljødepartementet

14.11.2014: Høring planprogram regional plan for kompetanse og næringsutvikling
sendt Hedmark fylkeskommune

07.11.2014: Høringsuttalselse tilbudsstrukturen for videregående opplæring 2015-2016
Sendt Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune

30.10.2014: Skolebruksplan 4 Høringsuttalelse
sendt Sør-Trøndelag fylkeskommune

01.10.2014: Pasientreiser innlandets kontor i Folldal - uttalelse
Sendt Sykehuset Innlandet HF v/styret

10.08.2014: Høringsuttalelse lokal forksrift VGO
Sendt Hedmark Fylkeskommune v/ Fylkessjefen for videregående opplæring

18.07.2014: Høringsuttalelse forslag for anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge
Sendt Samferdselsdepartementet.

07.04.2014: Høring - Forskrift om distriktrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte/differensiert arbeidsgiveravgift
Sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.