Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen i 2015

30.12.2015: Rullering av Energi og klimaplan, handlingsdelen - høringsuttalelse 
sendt Hedmark fylkeskommune

14.12.2015: Regional planstrategi forTrøndelag 2016- 2020 - høringsuttalelse 
behandlet administrativt, sendt Sør-Trøndelag fylkeskommune

20.11.2015: Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark - innspill, med Vedlegg
sendt Hedmark fylkeskommune

17.06.2015: Drift av Røros lufthavn - uttalelse
sendt Avinor

20.04.2015: Norsk pelsdyrhold - høring
sendt Regjeringen

23.02.2015: Rapport om forenklet utmarksforvaltning - høring 
sendt Kommunal og moderniseringsdepartementet

04.02.2015: Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper - høring
sendt Kommunal og moderniseringsdepartementet

19.01.2015: Utkast til ny postlov - høring
sendt Samferdselsdepartementet

19.01.2015: Innspill arbeidet med etablering av DNI
sendt Landbruksdepartementet, Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning, Bioforsk og Norsk Institutt for skog og landskap