Har du behov for Innkjøpskompetanse - fortsatt mulig å søke !

I samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag kan Tynset Studie- og høgskolesenter nå tilby et studium i Innkjøpsledelse på 30 studiepoeng fra høsten 2015. 

Studiet består av 4 delemner - hver på 7.5 sp. Ta ett eller flere emner. Les mer om hele studiet og de to første delemnene.  Målgruppe: Alle som jobber med innkjøp - i offentlig og privat sektor.   

Innkjøpsledelse 

Forhandlingspsykologi og beslutningstaking

Kjøps-og kontraktadferd