Nytt tilbud - Helsefagarbeider

Klassebilde helsefagarbeider

Røros Ressurs har nettopp starta opp et nytt tilbud Helsefagarbeiderutdanning for minoritetsspråklige. Dette er et tilbud i Fjellregionen med deltakere fra fem av de åtte  kommunene.

Utdanningen går over fire år med to dager teori på skolen og tre dager praksis i kommunehelsetjenesten. Deltakerne er asylsøkere/flyktninger bosatt i kommunene her. Tilbudet finansieres av fylkeskommunene Hedmark og Sør-Trøndelag,Fylkesmannen i Sør-Trøndelag samt at deltakende kommuner legger ned stor egeninnsats.