Ta del i åpne forelesninger !

Høgskolen i Hedmark tilbyr i samarbeid med Tynset Studie- og høgskolesenter ÅPNE forelesninger m/ tema Folkehelse i uke 1 og 5 i 2016. Meld interesse til may.tove.dalbakk@hedmark.org. Forelesningene er gratis, men pga plassbegrensninger ber jeg om at du oppgir navn og forelesning(er) du ønsker å delta på.  Velkommen ! 

Undervisning i Folkehelse ved Høgskolen i Hedmark avd. for folkehelsefag og med samtidige  
ÅPNE forelesninger ved Tynset Studie- og høgskolesenter.
 

 

Mandag 4. jan  

kl. 11-13.45 

Hva er folkehelse/ folkehelsearbeid?  

Helsedeterminanter  

Foreleser: Siv Lena Birkheim

Sykepleier og Høgskolelektor. Master i folkehelsevitenskap. Skrev master om gravide kvinner og trening.

  

Tirsdag 5. jan 

kl. 9-11.45 

Folkehelsestatistikk og folkehelseprofiler  

Foreleser: Knut Skulberg.

Kommunelege i Elverum kommune, 1.amanuensis ved HIHM, tidligere folkehelsekoordinator i Elverum kommune.

  

kl. 12.15- 14.15 

Folkehelse, helse og livskvalitet 

Foreleser: Kari Elisabeth Dahl

Tannpleier, 1. amanuensis ved HIHM.

  

Onsdag 6. jan 

 kl. 12- 14.45 

Helseopplysning- helsekommunikasjon og Health literacy  

Foreleser: Hanne Finbråthen Søberg

Sykepleier, stipendiat ved HIHM

 

Torsdag 7. jan 

 kl. 11- 12.45  

Veien til samhandlingsreformen  

 

 

kl. 13- 15.45 

Sosiale ulikheter i helse  

Foreleser: Werner Christie

Lege, tidligere helseminister, tidligere 1. lektor ved HIHM.

 

  

  

  

Uke 5  

Mandag 1.feb 

 kl. 9- 10.45  

Sosiologiske teorier knyttet mot folkehelse 

Foreleser: Sissel Saucedo

Sykepleier, Høgskolelektor. Master i folkehelsevitenskap. Skrev master om folkehelse og sosialisering av barn til friluftsliv.

 

kl. 11- 12.45 

Den kulturelle Kroppen  

Foreleser: Anne Aglen Brendmoe

 

Tirsdag 2. feb  

kl. 9- 12.45  

Global helse 

Foreleser: Ida Eggen

Sykepleier og Høgskolelektor ved HIHM

  

Onsdag 3. feb  

kl. 9- 11.45 

Migrasjon og helse  

Foreleser: Sevald Høye

Intensivsykepleier og 1. amanuensis ved HIHM

kl 13- 14.45  

Kjønn og Helse  

Foreleser: Kari Kvigne

Sykepleier og Professor ved HIHM

  

Torsdag 4. feb  

kl 9- 14.15  

Folkehelseinstituttet: Forelesning om hvordan de jobber med å overvåke helsen i befolkningen både i inn- og utland.

Foreleser er ikke kjent ennå.

 

VELKOMMEN - MELD DEG PÅ OG TA DEL !