Nytt desentralt studie "Arbeid i små skoler" !

Arbeid i små skoler

I samarbeid med Tynset kommune og Høgskolen i Sogn og Fjordane tilbys studiet «Arbeid i små skoler» desentralisert ved Tynset Studie- og høgskolesenter fra høsten 2016. Tilbudet er åpent for søkere fra hele

regionen. Oppstart skoleåret 2016/2017. Studiet er samlings- og nettbasert, to fellessamlinger på 2-3-dager.

For mer informasjon og søknadsskjema: Små skular og oppvekstsenter 

Søknadsfrist: 15.04.2016 

 

Studiet har som formål å styrke kompetansen i oppvekstsenter og nærmiljøskoler med aldersblanding.

Opptakskrav: Studentene må ha godkjent førskolelærer- eller lærerutdanning og være i arbeid som førskolelærer/grunnskolelærer i små skoler/oppvekstsenter eller ha erfaring fra slike.
Annen relevant utdanning kan godkjennes.
Dette studiet inngår i Kompetanse for kvalitet under «andre studier».