Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen i 2016

07.11.2016: Høring politireformen
sendt Innlandet og Trøndelag politidistrikt

07.11.2016: Høring regionreformen
sendt Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner

07.11.2016: Høring tilbudsstruktur videregående skoler
sendt Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner

06.09.2016: Høring skole- og tilbudsstruktur videregående skoler 
sent Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommune

18.08.2016: Uttalelse Økt arbeidsgiveravgift for finansielle tjenester
sendt Statsministerens kontor, Finansdepartementet  og Stortinget

07.06.2017: Innspill bærekraftige byer og sterke distrikter
sendt Kommunal og Moderniseringsdepartementet

07.06.2016: Uttalelse til Stortingsmelding 21 "Ulv i norsk natur"
sendt Landbruks- og mat-, Klima- og miljøverndepartementet, Energi- og miljø- og Næringskomiteen på Stortinget, Stortingsrepresentantene fra Hedmar og Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

11.04.2016: Nasjonal transportplan 2019-2029 - høringsttalelse
sendt Regjeringen NTP sekretariatet, Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommune 

02.03.2016: Regional planstrategi i Hedmark - høringsuttalelse
sendt Hedmark fylkeskommune

29.02.2016: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høring
sendt Regjeringen

17.02.2016: Kommunale næringsfond - høringsuttalelse
sendt Sør-Trøndelag fylkeskommune

04.02.2016: Trøndelagsutredningen - høringsuttalelse
sendt Sør-Trøndelag fylkeskommune

13.01.2016: Uttalelse om TISA og TTIP
sendt statsminister Erna Solberg, Utenriksdepartementet v/statsrådene Børge Brende og Elisabeth Aspaker, og storingsrepresentantene fra Hedmark og Sør-Trøndelag