Kjøps- og kontraktsadferd 7,5 studiepoeng

I samarbeid med Nord Universitet og Studiesenteret.no har vi den glede å kunne tilby et studium i kjøps- og kontraktsadferd på 7,5 studiepoeng. Studiet følges lokalt ved Tynset Studie- og høgskolesenter.

Dette er av et av 4 del-emner i studieprogrammet innkjøpsledelse på 30 studiepoeng. Enkelteemner kan tas frittstående eller som en del av hele programmet Innkjøpsledelse. Ingen studieavgift ! Les mer om studiet og søknad