Forhandlingspsykologi og beslutningstaking 7,5 studiepoeng

I samarbeid med Nord Universitet og Studiesenteret.no har vi den glede å kunne tilby et studium i forhandlingspsykologi og beslutningstaking på 7,5 studiepoeng. Studiet følges lokalt ved Tynset Studie- og høgskolesenter. 

Dette er et av 4 delemner i studieprogrammet innkjøpsledelse på 30 studiepoeng. Dette delemnet kan tas frittstående eller som en del av hele programmet.
Les mer om det nyttige studiet og hvordan søke