Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

bilde

Anskaffelsesprosessen er en kompleks og krevende prosess, helt fra det initieres et behov og til arbeidet er sluttført.

Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet i virksomheten. Målet er å bidra til å gi innsikt i, og utvikle ferdighetene innenfor sentrale elementer i denne prosessen.  Studiet følges lokalt ved Tynset Studie- og høgskolesenter.  Ingen studieavgift !
Husk søknadsfrist : 15. mai -16 Les mer om studiets innhold og hvordan søke