"Små bruk med lite investeringsrom"

Regionrådet i Fjellregionen har bedt Vekstra Nord-Østerdalen om å regne ut inntektsutviklingen for små og store mjølkebruk i Fjellregionen i årene 2013 – 2016 for å få dokumentert utviklingen i denne meget viktige næringen for  regionen vår. Regionrådsleder Ragnhild Aashaug har sendt materialet over til Stortinget og skriver blant annet følgende: «Hovedfunnet fra utregningen er at det ordinære resultatet viser en tilnærmet stillstand på de mindre brukene fordi kostnadene øker mer enn inntektsutviklingen og at det er store forskjeller i arbeidsfortjenesten pr årsverk. Det medfører at brukene på 100 tonn ikke har rom for å investere. De sliter driftsapparatet ned.» Statistikker og kommentarer som er sendt Stortinget v/Næringskomiteen, kan leses på neste side.