Høstens kurstilbud

Gjenomm vårt nettverk av studiesentre i hele landet tilbys kortreist og klimavennlig kurs og kompetanseheving. Dette er effektivt for alle parter - tid, penger og miljø spares!    

Orienter deg og meld deg på de enkelte kurs ved å følge linken. 
Velkommen ! 

Orienter deg om vårt kurstilbud i høst - flere er under utvikling!

  SEP.26

 Arbeidsgivers styringsrett 

 ti. 9:00 · 12 Tynset Studie- og høgskolesenter

OKT.13

 Kommunalt eierskap
 fr. 9:00 · 15 Tynset Studie- og høgskolesenter

OKT.20

 Systematisk forebygging og håndtering av trusler
 og vold

 fr. 9:00 · 15 Tynset Studie- og høgskolesenter

NOV.  3

 Kronikk-kurs
 fr. 9:00 · 15 Tynset Studie- og høgskolesenter

NOV.10

 Styreseminar
 fr. 9:00 · 15 Tynset Studie- og høgskolesenter

NOV.13

 NS 8405 og NS 8406
 ma. 9:00 · 16 Tynset Studie- og høgskolesenter

NOV.24

 Klart språk
 fr. 9:00 · 15 Tynset Studie- og høgskolesenter