Vel gjennomført Motivasjonsseminar for kvinner med innvandrerbakgrunn

Ble avholdt i Tynset kulturhus 14. september 2017.  En flott dag med imponerende damer! 

Referat fra seminaret leses her 

Se bilder fra seminaret på neste side.

Foto: Ingrid Eide 

 

20170914_095049_ nett 2

 

20170914_143021