Informasjonsmøte Arkivutdanning Tynset og Røros

20171214_193345

14. desember ble det avholdt informasjonsmøte om arkivutdanning. Møtene ble kjørt parallellt på Tynset og Røros og med proffessor Svein Carstens som deltok på videokonferanse. 
Les mer om utdanningen innen Arkiv- og samlingsforvaltning 

Utdanningen markedsføres og tilrettelegges desentralt av Tynset Studie- og høgskolesenter.

Se hva som stilles til din dipsoisjon ved det lokale høgskolesenteret på Tynset.
Som student står dette til din disposisjon 

Utdanningen leveres av NTNU Trondheim - se prof. Svein Carstens presentasjon

Presentasjon Svein Carstens 14.12.17  


Husk søknadsfrist 15. januar !
 

Om du ikke er 100 % sikker - søk innen fristen - og ta avgjørelsen når du får tilbud om studieplass.

Det finnes flere måter å få generell studiekompetanse enn den tradisjonelle 3-årige videregående skolen. Du kan lese mer om dette her: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/ 

 

Dersom du ikke har generell studiekompetanse kan bakgrunnen din vurderes særskilt for opptak på dette studiet. En slik vurdering gjøres av fagmiljøet etter søknadsfristens utløp.

Jeg vil oppfordre deg til å søke på studiet. Sørg for å legge ved bekreftelse på det du har av arbeidserfaring og formell kompetanse, så kan vi foreta en helhetlig vurdering av bakgrunnen din.
Søknadsfristen vil være den samme, altså 15. januar 2018.

 

Velkommen som søker og sudent!