Informasjonsmøte vedr. videreutdanning innen Eldreomsorg

Minner om informasjonsmøte 5. mars kl 18 for ledere og potensielle studenter til videreutdanning innen Eldreomsorg med vekt på psykisk helse.  Studiet passer for sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter o.l utdanninger.

Delta mandag 5. mars kl 18 ved Tynset Studie- og høgskolesenter.  Meld din deltakelse på arrangementet her  Randi Martinsen og Bodil Gjestvang tar turen fra HINN er tilstede, orienterer og svarer på spørsmål.  Velkommen. 
Tilbudet gis desentralt på Tynset fra høsten 2018 og har søknadsfrist 15. april.

Det tas forbehold om nok søkere - dvs minimum 20-25. Les mer om utdanningstilbudet her.  Videreutdanning innen Eldreomsorg