Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen i 2019

09.08.2019  Høring tilbudsstruktur Innlandet fylkeskommune
                    sendt Innlandet fylkeskommune

07.06.2019  Partnerskapsavtale Innlandet fylkeskommune og kommunene - høring
                    sendt Innlandet og Hedmark fylkeskommuner

13.05.2019  Struktur for domstolene - innspill
                    sendt Domstolkommisjonen

03.04.2019  Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen - høring
                    sendt Innlandet, Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner

02.04.2019  Innspill Nasjonal Transportplan 2022-2033 - utfordringer
                    sendt Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner

14.03.2019  Trafikkstasjonene må bestå - innspill
                    sendt Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Statens
                    Vegvesen 

15.02.2019  Ny Fjellov - høringsuttalelse
                    sendt Landbruks- og Matdepartementet