Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen vedtok i sitt møte 06.02.2019 høringsuttalelse til

  • Ny Fjellov

Leses her