AU-møte 03.04.2019 flyttes

Møte i arbeidsutvalget flyttes til mandag 1. april 2019 kl. 11.30 - 15.00, holdes på Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset.