Innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Den 14. mars 2019 ble det sendt innspill til Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og
Statens Vegvesen

  • Trafikkstasjonene på Tynset og Røros må bestå med fullverdige tjenester

Leses her