Høring og innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 1. april 2019

  • Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen - høring 
  • Innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033 - utfordringer 

Leses her