Årsmelding 2018

Årsmelding for 2018 ble vedtatt i Regionrådets møte 22. mai 2019

Årsmeldingen for 2018 leses her 

Vedlegg til årsmeldingen leses her