Gods på bane kan dobles - med elektrifisering

Statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet har i formiddag fått overlevert en rapport fra lederen i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Arnfinn Nergård, om potensialet for økt godsmengde på bane mellom nord og sør. Rapporten viser blant annet at mengden kan dobles og hindre 110.000 trailere i året på veier som riksvei 3. Flere tiltak, som elektrifisering av Røros- og Solørbanen, må til for at dette skal kunne realiseres. Rapporten viser at potensialet forsvarer en investering på om lag 30 milliarder kroner. Rapporten kan leses her