Ønsker bedre dialog om videregående skoler

Regionrådet for Fjellregionen ønsker en bedre dialog om tilbudet ved de tre videregående skolene i regionen, og anmoder skoleeierne om at man sammen tar et initiativ for å få til dette gjennom et større møte med offentlige virksomheter og næringslivet . Dette er noe av budskapet i en høringsuttalelse om  tilbudsstrukturen i Innlandet fylkeskommune, der det ikke legges opp til endringer ved Nord-Østerdal videregående skole eller Storsteigen videregående skole. Regionrådet er opptatt av at det er viktig å se tilbudene ved disse skolene i sammenheng med tilbudet ved Røros videregående skole. Høringsuttalelsen kan leses her