AU-møte 04.09.2019 flyttes

Møte i arbeidsutvalget flyttes til mandag 16. september 2019, kl. 18.00.

Hvor møte skal avholdes er foreløbig ikke bestemt, og vil fremgå av møteinnkallingen.