AU-møte 09.10.2019 avlyses

Møte i arbeidsutvalget onsdag 9. oktober avlyses.