Høringer fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 16. september 2019

  • Høring rovviltforvaltning
  • Høring Markussenutvalget - Lærekraftig utvikling Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Leses her