Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen har gitt uttalelse til

  • Tilpasninger i kapitalkravene for banker - høring 

Leses her