Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 6. november 2019 følgende høringsuttalelser som er av stor betydning for innbyggerne i Fjellregionen 

  • Fritt skolevalg - høring om endinger i forskrift til opplæringsloven kapittel 6
  • Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerskapsloven)
  • Endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommune

Uttalelsene leses her