Ny leder og nestleder i Regionrådet for Fjellregionen

På Regionrådets møte 20. november ble Runa Finborud, ordfører i Os kommune valgt til leder og Kristin Langtjernet, ordfører i Folldal kommune valgt til nestleder i Regionrådet for Fjellregionen for perioden 2019 - 2023.

Vi gratulerer og ønsker de lykke til !