IPRNØ

Regionrådet for Fjellregionen

IPRNØ (interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdalen) er et samarbeidsorgan mellom kommunene Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen samt Innlandet fylkeskommune. Arbeidet ledes av et arbeidsutvalg med blant andre alle ordførerne og har et sekretariat med regionrådgiver.

Regionrådgiver Silje Frogner Tangen kan kontaktes på telefon 90 88 30 22 eller e-post silje.frogner.tangen@tolga.kommune.no

Sammensetning 2019-2023

Arbeidsutvalget

Ordfører Runa Finborud, Os, leder
Ordfører Kristin Langtjernet, Folldal, nestleder
Ordfører Mona Murud, Alvdal
Ordfører Linda Døsen, Rendalen
Ordfører Bjørnar Tollan Jordet, Tolga
Ordfører Merete Myhre Moen, Tynset
Fylkestinget Kjersti Bjørnstad, Innlandet fylkeskommune
Fylkestinget Truls Gihlemoen, Innlandet fylkeskommune

Observatører

Administrasjonssjef Siv Stuedal Sjøvold, Tolga kommune - representant for administrasjonssjefene i kommunene
Leder Ungdomsrådet for Fjellregionen, Ole Einar Dalen

Regionrådet

Alvdal kommune
Mona Murud, ordfører
Leif Estenson Langodden, varaordfører
Johnny Hagen, representant for opposisjonen
Per Arne Aaen, administrasjonssjef uten stemmerett

Folldal kommune
Kristin Langtjernet, ordfører og Regionrådets/arbeidsutvalgets nestleder
Egil Eide, varaordfører
Ronny Larsen Bekken, representant for opposisjonen
Torill Tjeldnes, administrasjonssjef uten stemmerett

Os kommune
Runa Finborud, ordfører og Regionrådets/arbeidsutvalgets leder
Per Ousten, varaordfører
Arne Horten, representant for opposisjonen
Marit Gilleberg, administrasjonssjef uten stemmerett

Rendalen kommune
Linda Døsen, ordfører
Henning Dalbakk, varaordfører
Hanne Didriksen, representant for opposisjonen
Anne Lise Trøen, administrasjonssjef uten stemmerett

Tolga kommune
Bjørnar Tollan Jordet, ordfører
Knut Sagbakken, varaordfører
Jo Esten Trøan, representant for opposisjonen
Siv Stuedal Sjøvold, administrasjonssjef uten stemmerett

Tynset kommune
Merete Myhre Moen, ordfører
Tone Hagen, varaordfører
Sindre Sørhus, representant for opposisjonen
Erling Straalberg, administrasjonssjef uten stemmerett

Innlandet fylkeskommune
Tron Bamrud, fylkesrådmann
Kjersti Bjørnstad, fylkestinget
Truls Gihlemoen, fylkestinget

Ungdomsrådet for Fjellregionen - observatører
Ole Einar Dalen, leder