På høring

Høring - Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024

Utkast til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020 - 2024 legges ut på høring. 
Kommunene, Innlandet fylkeskommune og andre interesserte oppfordres til å avgi høringsuttalelse.
Frist: 20. april 2020

Høring Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020 - 2024