På høring

Høring handlingsplan 2021-2022

Arbeidsutvalget for Regionrådet for Fjellregionen har sendt utkast til handlingsplan 2021-2022 på høring.

Frist:27 april

10212 080321 Høring Handlingsplan for Regionrådet for Fjellregionen 2021-2022

Høring - Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020-2024

Utkast til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020 - 2024 legges ut på høring. 
Kommunene, Innlandet fylkeskommune og andre interesserte oppfordres til å avgi høringsuttalelse.
Frist: 20. april 2020

Høring Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2020 - 2024