Rendalen Kommune

Kommunevåpen

Rendalen ligger i Hedmark fylke og er en del av Nord-Østerdal, også kalt Fjellregionen. Rendalen kommune grenser i nordvest mot Alvdal og Tynset, i nord mot Tolga, i øst mot Engerdal, i sør mot Trysil og Åmot, og i vest mot Stor-Elvdal. Innbyggerne i Rendalen har det romslig rundt seg. Rendalen er den største landkommunen i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Her er det nok av vakre fjell, dype skoger og forlokkende vann. Rendalen har et rikt kulturliv der musikken står høyt, og sommeren er spekket med arrangementer som festivaler, konserter og utendørs musikkspill – Bullspillet med lokale amatører på høyt nivå. På vinteren prepareres kilometervis med skiløyper i vakre skoger og fjell, og i Renåfjellet er det et alpinanlegg med egen snøproduksjon.

Utmarka i kommunen brukes aktivt av både lokalbefolkning og tilreisende, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Spesielt fiskemulighetene er mange og gode i Rendalen, sommer som vinter. Kommunen har usedvanlig mange og fine kulturminner, og den rike tilgangen på fisk, vilt, bær og andre matressurser gjorde at fangstfolket og veidemannskulturen ble rotfestet i Rendalen. Man kan dokumentere bosetting gjennom tusenvis av år i Rendalen, og fortsatt står veidemannskulturen med sjølberging høyt – nå som kortreist og lokalprodusert mat. Primærnæringen er størst, med noe innslag av industri. Service- og tjenestenæringen er voksende i Rendalen.

Det er trygt og godt å vokse opp og bo i Rendalen. Kommuneadministrasjonen er delt i to: Helse- og omsorgssenteret ligger på Otnes mens resten av kommuneadministrasjonen befinner seg 15 km lengre nord, i Øvre Rendal. Det tredje tettstedet i kommunen er Åkrestrømmen. Det er full barnehagedekning med to barnehageavdelinger og to grunnskoler i kommunen med hver sin svømmehall. Rendalen kommune er en stor hyttekommune med nærmere 2600 fritidsboliger, og dermed den tredje største hyttekommunen i Hedmark. Kommunen har p.t. i underkant av 1800 innbyggere.

Klikk her for å gå til kommunens nettside.
Klikk her for å følge Rendalen kommune på Facebook.