Tynset Kommune

Kommunevåpen

En liten avstikker fra Rv 3 finner du regionsenteret Tynset som rommer mange funksjoner som betjener hele regionen. Tettstedet Tynset har 2 810 innbyggere per 1. januar 2019, mens det bor ca. 5600 mennesker i hele kommunen.

Kommunen er kjent for Verdens største spark som står foran det som omtales som Norges styggeste/kuleste Rådhus - på folkemunne kalt brunosten.

På Tynset finner du offentlige institusjoner og virksomheter. Nord-Østerdal videregående skole og flere andre fylkeskommunale tilbud er lokalisert her. Tynset studie- og høgskolesenter ble etablert i 2001 og tilrettelegger for høgskoleutdanning og kompetansehevende tiltak. Tynset sykehus har et solid fagmiljø og har en viktig akuttfunksjon i regionen. Digitalisering av pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten er lagt til Norsk helsearkiv som åpnet sommeren 2019. Denne nyetableringen har hatt store og positive ringvirkninger for hele Fjellregionen.

Landbruksnæringa er svært viktig i vår kommune, samtidig som handels– og servicetilbudet er rikt og sysselsetter mange. Klikk her for oversikt over de ulike servicetilbud og næringer i Tynset.

Tynset har god tilgang på sentrumsnære boligtomter, men tilbyr også mulighet for spredt boligbygging. Det satses på trygt oppvekstmiljø med full barnehagedekning og gode skoler.

Kommunen har et rikt tilbud innenfor kunst og kultur. Sentralt i dette tilbudet er Tynset kulturhus, med scener, kinosaler, kulturskole, kunstgalleri og bibliotek. Foruten det som skjer her, bidrar frivillige lag og organisasjoner til kulturlivet, både i sentrum og i bygdene rundt. Tynset Frivilligsentral er også en allsidig møteplass med tilbud om ulike aktiviteter.

Idrettslagene rommer de fleste grener. Idrettsanlegg består av 3 haller, svømmehall, ski- og skiskytterstadion. Du finner også et rikt trenings- og aktivitetstilbud både for barn, ungdom og voksne. Her finner du en oversikt over lag og foreninger.

Regionen innbyr også til storslåtte naturopplevelser. så vel som mangfoldige turmuligheter sommer og vinter, både i skogen, langs elver, innsjøer og på høyfjellet. Kommunen eier flere åpne buer som man kan bruke for rast og overnatting. Dessuten tilbyr vi både storviltjakt, småviltjakt og fiske til innenbygdsboende.

Vårt slagord er: «Kjem`n te Tynset så trivs`n». Dette er vårt ønske også for deg!

Klikk her for å gå til kommunens nettside.
Klikk her for å følge Tynset kommune på Facebook.