Pågående arbeid

Uttalelse om Ung kultur i Innlandet

Ung kultur Innlandet fylkeskommune - uttalelse

Uttalese videregående opplæring

260821 Uttalelse vgs Innlandet

Innspill til Ungdommens distriktspanel

Sendt 27.01.2021

Innspill ungdommens distriktspanel

Fjellungdom i klimaskiftet

Masterplan for Fjellungdom i klimsakiftet

Uttalelse fra Ungdomsrådet for Fjellregionen

01.03.2020 Sendt Kulturdepartementet - Høring NOU2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

Kulturdepartementet - uttalelse NOU

Sammen om rett aktivitet for alle

Prosjektplan oktober 2020

Årsrapport 2019