Ungdomsrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen

Ungdomsrådet for Fjellregionen er et frivillig samarbeidsorgan for ungdomsrådene i kommunene. Rådet arbeider med tiltak som de selv er opptatt av, og har for tiden stort fokus på miljø og klima, samt inkludering. Ungdomsrådet ledes av et styre bestående av leder og nestleder med regionrådgiver som sekretær.

Regionrådgiver Rune Jørgensen kan kontaktes på telefon +47 951 10 577 eller e-post: rune.jorgensen@innlandetfylke.no.

Styret

Leder
Hedda Johansen (Tynset)
Telefon: +47 979 07 309

Nestleder
Karoline S. Jordet (Rendalen)
Telefon: +47 953 65 962

Sekretær
Rune Jørgensen
Telefon: +47 951 10 577
E-post: rune.jorgensen@innlandetfylke.no