Ungdomsrådet for Fjellregionen

Ungdomsrådet for Fjellregionen

Fra venstre: Ronja Svendsen, Ole Einar Dalen, Jørgen Langbakkhei, Nour Hosbous.

Ungdomsrådet for Fjellregionen er et frivillig samarbeidsorgan for ungdomsrådene i kommunene. Rådet arbeider med tiltak som de selv er opptatt av, og har for tiden stort fokus på miljø og klima, samt inkludering. Ungdomsrådet ledes av et styre bestående av leder og nestleder med regionrådgiver som sekretær.

Regionrådgiver Rune Jørgensen kan kontaktes på telefon +47 951 10 577 eller e-post: rune.jorgensen@innlandetfylke.no.

Styret

Leder
Ole Einar Dalen (Tynset)
Telefon: +47 468 88 438

Nestleder
Jørgen Langbakkhei (Os)
Telefon: +47 941 83 383

Styremedlemmer
Ronja Svendsen (Rendalen)
Nour Husbous (Tynset)

Sekretær
Rune Jørgensen
Telefon: +47 951 10 577
E-post: rune.jorgensen@innlandetfylke.no